Všem potencionálním partnerům nabízíme své zázemí, pomoc a spolupráci, zároveň vítáme každou radu či zkušennost

24.06.2012 22:25

Veškeré námi budované zázemí, možnosti, či naše dobrovolnická činnost je k dispozici všem, kdo nás neváhají oslovit. Zároveň vítáme jakékoli aktivity směřující k předání vašich rad či zkušenností nebo zapojení se do našich projektů. NEVÁHEJTE ANI OKAMŽIK a ke všem těmto cílům směle užívejte i prostor našeho webu! Nikdo nebude odmítnut.

Výrazně pak voláme také po společném plánovaní rozvoje a dělbě úkolů v různých oblastech vedoucích k menší zátěži jednotlivců a snazšímu dosahování cílů při zvyšování jejich rozsahu.

Předem deklarujeme vůli podpořit svou účastí každý váš projekt kam budeme pozváni a přiložit ruku k dílu kdykoli budeme požádáni.