Klubovna Beňov

 

Vážení a milí,

dlouho plánovaný a zodpovědně promýšlený krok s otevřením beňovské klubovny v prostorách rodícího se rodinného centra je tu. Bude sice ještě chvíli trvat než naše prostory bude možno označit za reprezentativní, ale vše směřuje k tomu, aby alespoň provizorně mohla klubovna začít fungovat během několika málo týdnů provizorně a do podzimu byla alespoň část připravena na plný provoz.

Hned v úvodu bude dobré deklarovat naši vizi. V našich aktivitách chceme uvádět do praxe teoretické koncepce institucí jako je např. MŠMT, PS POR při SPOV, nejrůznější NADACE a třeba i EVROPSKÉ FONDY a přinést tak místní mládeži i jiné možnosti než- li „býti hnán nevrlým správcem někam za rybník ubalit si jointa“. Prostory nebudou ale zdaleka jen pro mládež. Plánem je, že v budoucnu v našich prostorách naleznete od herny pro mrňata, cvičení u boxu pro maminky, hernu pro kinech party, komunitní loutkoherecký soubor, retrokino, enviromentální kroužek, nealkobar, tvořivé dílny, školní doučování, rozličné kurzy, občanskou poradnu nebo také prostor, kde oslavit narozeniny. PŘIDEJTE SE!

 

Že si nebereme zrovna lehké sousto víme a proto klademe důraz a chceme se vyvarovat především těchto věcí.

 

Nepřipustíme uzavřené doupě bez programu-   chceme přátelské a velmi otevřené prostředí avšak s velmi přísným řádem a programem s maximální otevřeností.

 

Nepřipustíme místo úniku před rodiči- rodiče jsou kdykoli vítáni a dokonce přímo žádáme o jejich kontrolu a připomínky či náměty. V současné době nejsou naše prostory vůbec reprezentativní a proto oficiální pozvání nemůže přijít dříve než zajistíme základní úpravy a úklid, přesto vás rádi uvítáme a odpovíme všechny vaše dotazy již nyní, berte však, prosím, v úvahu, že nevstupujete do hotové klubovny či centra.

 

Nepřipustíme přetěžování členů- naši členové se mohou zapojit do drobných úprav, hlavně po stránce návrhů a plánování je to akt posilování vztahu k činnosti i místu. Jsou vhodně zařazeni k projektům které mohou rozvíjet jejich dovednosti. Nikdy však na úkor jejich povinností či dlouhodobých zájmů. Veškerý rozvoj či projekty jsou stavěny na jiných lidských zdrojích než na členech pro které je veškerá činnost jen zábavou a možností!!!

 

Nepřipustíme vytracení obsahu- hlavním motivem projektu je rozvoj hodnot a i při zařazení podprahových stimulátorů (x- box, hudební skupina, divadlo apod.) nikdy nezapomeneme aby každá činnost měla v horizontu nějaký dlouhodobý cíl.

 

Nepřipustíme jen zábavu- krom zábavy jsme požádali členy o návrhy zařazení i povinností a výsledkem je, že zahajovací aktivitou bude doučování (matika, fyzika aprobovanou odbornicí o dalším se jedná).

 

Prevence patologických jevů- vznikáme hlavně jako alternativa patologických zájmů mládeže, prevence drog, kouření, alkoholu apod. je naše priorita. Spolupracujeme s profesionály na tomto poli a hodláme i v tomto směru aplikovat zaběhnuté a v praxi ověřené principy!!!

 

Setkání s rodiči- rádi bychom se osobně potkali s každým z rodičů a otevřeli tak cestu vzájemné komunikace, neradi bychom přitom ale obtěžovali, proto prosíme všechny členy stávající, budoucí i příznivce o předání pozvání k osobnímu setkání všem rodičům.

 

Odměňování- v naší organizaci se snažíme dosáhnout stavu, kdy každý kdo se podílí na rozvoji hodnot má tyto zadarmo nebo za nezbytné náklady. Protože je však spousta těch, kteří vybudované hodnoty pouze využívají aniž by se o jejich rozvoj jakkoli přičinili je nezbytné, aby se z jejich zdrojů generovaly prostředky k alespoň symbolickému odměňování těch aktivních. Dobrovolníkům jsou pak většinou poskytovány investice do jejich zázemí.

 

S pozdravem

 

 

 

 

                                Radek Polášek

                                                       Občanská společnost DSI, o.s.

                                                                 www.osbenov.webnode.cz