Video z milého pozvání i přijetí v ZŠ a MŠ Beňov

05.04.2015 21:18

Ňufíček a jeho přátelé navštívili ZŠ v Beňově, kde se pokusili zaujmout svým programem děti z místní školy i školky. Zatímco na začátku programu bylo hlediště plné, v průběhu představení počet diváků klesl jen na pár ojedinělých jednotlivců. Důvodem však nebyl nezájem a opuštění sálu, ale naopak postupné zapojení téměř všech dětí do děje příběhu a "zabydlení" se v Ňufíkově "boudě budce" spolu se samotným skřítkem.  Program upravený pro vystoupení "na domácí půdě" tak, aby zaujal a překvapil i ty, kteří se na tvorbě programu pravidelně podílejí se povedl hlavně díky moc šikovným dětem. Poděkování patří i vedení školy a pedagogickému sboru, který nám poskytl skvělé zázemí.