VELKÉ PODĚKOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮM I ÚČASTNÍKŮM!

06.09.2012 13:04

 

Přes naprosto nešťastně "rozdané karty" chci upřímně poděkovat všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravách či realizaci akce. Vyzdvihnout musím přístup našeho pana starosty, společnosti Salix, vstřícnost myslivců, zahrádkářů a ochotu Sokola. 

Mé osobní poděkování patří úplně všem komu akce nebyla jedno, mé manželce, která se nebála jít do toho se mnou, Yvetě Hrbasové za její obětavost, upřímnost a ochotu, Ríšovi Šípkovi za jeho podctivost, odpovědnost a ochotu jít s kůži na trh, Jardovi Zapletalovi za příkladné řízení dopravy, Ondrovi Kolískovi za přístup, techniku i nadhled, Kuťovi ml. za vstřícnost, Oldovi Smékalovi za to, že "jim" to natřel. Laďovi Dvořákovi za to, že ukázal svou platnost. Nebudu jmenovat dál, protože nechci na nikoho zapomenout, některé lidi chci chránit, jiným poděkovat osobně- bez žádného z nich by to ale nešlo.
 

Mé velké poděkování patří i věčným rýpalům a kritikům, kteří se bojí mluvit z očí do očí. Jsem rád, že sami sebe označili a umožnili nám žít si svůj svět bez nich. Sami víme, že vždy je co zlepšovat a budeme tak činit v dalších projektech přestože rýpalové si vždy něco najdou. Pro nás nejsou měřítkem neboť nemáme s čím porovnávat a kritikou bitvy po boji jsou pro nás stejně významní jako páté kolo u vozu. Jiné by to bylo, pokud chtějí přijít říct svůj názor PŘED jakýmkoli rozhodnutím, to pak jsou všichni vítáni!

Akci samotná vyžadovala téměř krizové řízení. Díky počasí jsme museli změnit trasu, zabezpečit jiné podmínky dobrovolníkům, za své vzaly příkladné přípravy parkování. Před zásadním rozhodnutím jsem byl já sám, kdy nafouknutí největší atrakce MEGASKLUZAVKY připravené na place neustále hatilo mrholení a její zpřístupnění bylo dle provozovatelů dilematem mezi bezpečím dětí a touhou po zážitku. Mým rozhodnutím a plně mou odpovědností pak bylo rozhodnutí upřednostnit zdraví našich nejdražších a nejmilejších. Věřím, že v programu jsme to dostatečně nahradili a případným kritikům dávám pro příští projekty prostor převzetí zodpovědnosti za takováto rozhodnutí.

Speciální dík pak také patří účastníkům za to, že na trase jsem nenašel jeden jediný odhozený kelímek či papír.

 

 

Radek Polášek- jednatel