Usilujeme o posílení signálu operátora O2 v naší obci!

02.11.2012 14:19

Na základě usilovných jednání rozvíjíme zcela reálně se jevící možnost posílení signálu operátora O2 v katastru naší obce. Každý kdo služeb tohoto operátora v oblasti užívá, chtěl by užívat a nebo volá někomu, kdo jej v obci užívá ví jakým přínosem by dosažení tohoto cíle bylo. I PROTO PROSÍME O PŘIPOJENÍ VAŠEHO PODPISU K ŽÁDOSTI! A šíření této žádosti.

 

Podepsat žádost můžete online kliknutím na tento odkaz: https://www.petice24.com/o2benov

Formou SMS si můžete objednat návštěvu koordinátora s tištěným archem (možno dodat i arch za účelem sbírání podpisů): 604 31 95 31